Poděkování MHMP - sezóna 2019

Publikováno: 08.10.2019


Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutou dotaci na sezónu 2019. Částka 50 000 Kč byla využita na provozní náklady spojené s tenisovým areálem.

Z největší části na nákup a přepravu antuky, zároveň na každoroční nutný servis a prohlídku čističky odpadních vod a úpravu zeleně v areálu (sekání trávy, prořez náletových bylin a vzrostlých keřů).