Poděkování MHMP - sezóna 2018

Publikováno: 18.01.2019


Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za poskytnutou dotaci na sezónu 2018. Částka 50 000 Kč byla využita na provozní náklady spojené s tenisovým areálem. Především na nákup a přepravu antuky, zároveň na každoroční nutný servis a prohlídku čističky odpadních vod.