July’s Cup 2023

Publikováno: 20.10.2023


V sobotu 14. října se uskutečnil 2. ročník turnaje July’s Cup - Memoriál Tomáše Juláka. Výtěžek z turnaje byl opět věnován Tomášově rodině. Částka 20600 Kč byla předána Kristýně Julákové a po dohodě bude použita na mimoškolní aktivity Tomášovy dcery Katky. Všem přispívajícím a účastníkům turnaje patří velký dík!